Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА My GlobalBrands

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД, "Тренд Код“ ЕООД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на изброените по горе фирми MYGlobalBrands (Програмата), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси. С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.  
 

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА My GlobalBrands

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА 

1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, навършило 18 години. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.
1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД, и "Тренд Код“ ЕООД.
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.
1.4. За издаване на клиентска карта желаещите следва да се регистрират в Програмата, чрез попълване на дигитален формуляр, който може да бъде намарен на сайта: www.globalbrandsstore.com
1.4.1. По време на регистрацията на дигиталния формуляр, клиенти притежаващи вече стари пластики на лоялни карти е важно при присъединяването към  дигиталната лоялната програма да попълнят същата елетронна поща и телефон, които са дали при попълването, преди години, на бланката за издаване и получаване на пластика на лоялна карта, в противен случай, системата ще създаде нова карта и няма да бъдат запазени и прехвърлени вече натрупаните точки и нива на отстъпки. При забравена електронна поща или телефонен номер, оставени при първоначалното създаване на лоялна карта е нужно да се изпрати мейл на поща: myglobalbrands@globalbrandsstore.com с тема: "Забравени данни" и е нужно да бъде описано точно от каква информация има нужда клиента, за да му бъде изпратена. Клиенти, които за пръв път участват в Програмата следва да въведат свой актуален имейл адрес, на който след регистрацията, ще получат потвържение за направената от тях успешна регистрация в сайта: www.globalbrandsstore.com
При некоректно попълнен, непълен, грешен имейл или имейл, който е зает с предишна регистрация „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД си запазват правото да анулират MYGlobalBrands картата и всички привилегии по нея, в това число натрупаните точки.
1.4.2. При успешно извършена регистрация и правилно попълване на дигиталния формуляр участникът получава клиентска карта с уникален код, който може да бъде открит до 24 часа след регистрацията на профила в сайта: https://www.globalbrandsstore.com/bg/login
1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.
1.6. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*)
1.7. Участниците в Програмата имат право да използват картите си в магазинната мрежа на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД в България, както и при онлайн пазаруване на сайтa: www.globalbrandsstore.com в
България, Гърция и Румъния.
1.8. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта предоставят данните й при покупка на стоки на касите на магазин СКАНДАЛ, ФЮЖЪН, ГЕС, ЕМПОРИО АРМАНИ, ПОЛО РАЛФ ЛОРЕН, ДЖЕНТЪЛМЕН, ЛИУ ДЖО, ДЕЗИГУАЛ, ЯМАМАИ, ПЕПЕ ДЖИНС, СУПЕРДРАЙ, както и при финализиране на онлайн покупки на сайта: www.globalbrandsstore.com и „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, 
„Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД си запазват правото да изискат и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта. 
 

2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, ОБМЕНЯНЕ 

 

2.1. Участниците в Програмата получават 1 точка за всеки 10 (десет) лева, реално заплатени за продукти в магазини: Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Gentleman, Guess, Liu Jo, Pepe Jeans, Desigual, Scandal, Fusion, Yamamay, Scandal Kids, Superdry в България,
както и при онлайн поръчки на артикули, налични в гореизброените търговски обекти.
2.2. Когато участник е използвал отстъпка по Програмата при покупка на повече от един продукт на една транзакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално
върху цената на всички закупени стоки спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката). 2
2.3. При всяка обмяна на точки за участие в промоция, събитие или преминаване на по-високо ниво от участник съответният брой точки се изваждат от общия му брой налични точки, участникът бива известен, чрез електронно писмо на електронната си поща, предоставена при попълване на дигиналният формуляр за издаване на лоялна карта.
2.4.„Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД имат право да променят стойността и броя на отстъпките, които участват в Програмата. Валидният и актуален списък с отстъпки е винаги само този публикуван на интернет адреса www.globalbrandsstore.com
2.5. Натрупването на точки, както и обменянето на точки, се извършва само след като участникът предостави данните на лоялната си картата на касите в магазините от веригата (съответно получаването на отстъпка срещу точки).
2.6. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД.
 

3. НИВА НА ПРОГРАМАТА/ПОСТОЯННА ОТСТЪПКА 

 

3.1. Преминаването към по-високо ниво става поетапно и автоматично веднага, след като е събран необходимият брой точки; при преминаване на по-високо ниво от събраните точки на картодържателят се усвояват нужния брой точки за преминаване на следващо ниво посочени в условията след което картодържателят продължава да събира точки за следващото ниво в лоялната програма
 
Пример: Aко сте пазарували на стойност 2400 лева (240 точки) от лоялната Ви карта ще бъдат усвоени 200 точки, за да премине картата на следващото ниво – SILVER. След което в картата остават 40 точки към които за една година трябва да бъдат събрани още 360 точки, за да премине картата от ниво SILVER към следващото ниво EXCLUSIVE. Ако не бъдат събрани тези 360 точки в рамките на 365 дни, картата би запазила сегашното си ниво, ако има събрани мимуним 200 точки след изтичане на срока на валидност, в противен случай картата се връща на ниво STANDARD с 0 точки.
 
3.2. В случай, че клиент на ниво SILVEREXCLUSIVEGOLD и PREMIUM не е събрал необходимия брой точки, за да запази нивото си, преминава на по-долно ниво след изтичане на валидността на картата и губи събраните и неизползвани точки.
3.3. При клиентите от ниво STANDARD, които имат регистрирани покупки, но не са натрупали достатъчно точки, за да преминат на по-високо ниво, оборотът и събраните точки се зануляват след изтичане на една година и картите се преиздават отново на същото ниво.
3.4. Програмата има пет нива –  STANDARTSILVEREXCLUSIVEGOLD и PREMIUM. Всяко ниво носи различни преференции на картодържателя и преминаването през тях е поетапно и без възможност за прескачане на тяхната последователност:
STANDARD - стартово ниво на всички лоялни карти и не се изискват точки, картите се издават свободно, след попълване на дигитален формуляр на сайта: www.globalbrandsstore.com и 24-часова обработка на заявката за издаване на лоялна дигитална карта.
SILVER - необходим брой точки за преминаване от ниво STANDART към ниво SILVER – 200 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 200 т.)
EXCLUSIVE - необходим брой точки за преминаване от ниво SILVER към ниво EXCLUSIVE – 400 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 400 т.)
GOLD - необходим брой точки за преминаване от ниво EXCLUSIVE към ниво GOLD – 550 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 550 т.)
PREMIUM - необходим брой точки за преминаване от ниво GOLD към ниво на PREMIUM – 750 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 750 т.)
3.5. Срокът на валидност на всякa карта е 12 месеца. Периодът на валидност се рестартира след всяко преминаване на по-високо/по-ниско ниво ниво.Срокът на валидност започва да се отчита след активиране/обновяване на картата.
3.6. След изтичане на срока на валидност неизползваните точки се зануляват.
 
 
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
4.1.„Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД имат право едностранно и без предизвестие да прекратят настоящия договор спрямо участник в Програмата и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на Програмата.
4.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Програмата е валидна. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД имат право да определят срока на Програмата по свое усмотрение.
4.3.„Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД имат право по всяко време едностранно да променят настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, в т.ч. системата за калкулация на точки, броя получавани точки при закупуване на продукти, вида и броя на отстъпките, които участват Програмата, броя точки необходим за получаване на дадена отстъпка, както и да прекрати Програмата без предизвестие. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на
Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес: www.globalbrandsstore.com и/или по друг подходящ начин по преценка на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД.
4.4.„Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД не носят отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците
разбират и се съгласяват, че Програмата е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД,„Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД да участват в Програмата и/или да закупуват продукти от магазините на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД, и "Тренд Код“ ЕООД
 
5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адрес: www.globalbrandsstore.com „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД не носят отговорност, ако към определен момент има разминаваме между условия посочени в общите условия и/или на други информационни носители  и тези на интернет адрес: www.globalbrandsstore.com.
 

6. ЛИЧНИ ДАННИ 

6.1. Участниците в Програмата декларират, че са запознати и съгласни със следното:
6.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
6.3.„Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД са регистрирани администратори на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД,  „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД могат да обработват предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД, за продукти/отстъпки, който могат да се получат срещу събрани точки и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни от Програмата за посочените цели, „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД си сътрудничат, работят или има  други отношения във връзка с дейността си.
6.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД на контактите посочени в края на тези Общи условия.
6.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД и "Тренд Код“ ЕООД, на имейл: myglobalbrands@globalbrandsstore.com 6.6. Имате право да поискате регистрацията ви в Програмата да бъде заличена, заедно с предоставените от вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

 


Контакти за връзка с „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД, и "Тренд Код“ ЕООД:

Е-mail: myglobalbrands@globalbrandsstore.com

Телефон: +359 894 590388